THUẾ

Ngày đăng: 02-Feb-2015

Bộ phận Thuế của Công ty Luật KSM Law tập trung vào việc giúp khách hàng giảm một cách hợp pháp đến mức tối thiểu số thuế liên quan đến các giao dịch và các hoạt động kinh doanh của họ, và giải quyết những tranh chấp với cơ quan thuế Việt Nam. Với đội ngũ luật sư và chuyên gia pháp lý am hiểu về thực tiễn kinh doanh, am hiểu pháp luật thuế, không ngừng cập nhật những thay đổi của pháp luật, chúng tôi có đủ tiêu chuẩn để tư vấn vế những vấn vấn đề phức tạp nhất và cung cấp các giải pháp thiết thực và hiệu quả. Chúng tôi có kinh nghiệm phong phú cả về nội địa lẫn quốc tế đối với các lĩnh vực sau:

 

  • Tái tổ chức công ty, sát nhập, mua bán, chi tách, mua lại bằng vốn vay, và các vấn đề về tái cơ cấu nợ và phá sản.
  • Liên doanh, hợp danh và các liên minh chiến lược khác.
  • Các giao dịch xuyên quốc gia, bao gồm việc cho vay quốc tế
  • Cấu trúc đầu tư vào Việt Nam
  • Cấu trúc thuế và cấu trúc pháp lý hiệu quả về mặt hoạt động cho các tập đoàn đa quốc gia.
  • Cấu trúc các công cụ tài chính và các sản phẩm đầu tư.
  • Hoạch định về chuyển giá và nghiên cứu hồ sơ.

 

Các luật sư của chúng tôi, ở khắp Việt Nam, là những người hành nghề hàng đầu quốc gia và được công nhận là Những Luật sư về Thuế Hàng đầu của Việt Nam, cùng với những xếp hạng của đồng nghiệp và của khách hàng.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Thuế xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.