Đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán

Ngày đăng: 04-Apr-2015

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

1. Giấy đề nghị đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán

2. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan chính quyền địa phương nơi cá nhân đó cư trú hoặc tổ chức nơi cá nhân đó đang làm việc trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ (đối với người Việt Nam) hoặc Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ (đối với người nước ngoài)

3. Bản sao hợp lệ các chứng chỉ chuyên môn về chứng khoán phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp đổi

4. Kết quả thi sát hạch phù hợp với loại chứng chỉ hành nghề chứng khoán đề nghị được cấp đổi

5. Hai (02) ảnh 4x6 chụp trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ

6. Trường hợp đề nghị cấp đổi sang Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ, hồ sơ phải bổ sung tài liệu do tổ chức có thẩm quyền xác nhận, chứng minh người đề nghị cấp chứng chỉ đã có đủ năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng (trừ các trường hợp được miễn giảm) theo quy định

II. SỐ LƯỢNG HỒ SƠ: 01 bộ

III. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

1. Nộp hồ sơ: Cá nhân đáp ứng đủ điều kiện gửi hồ sơ đề nghị chuyển đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán đến UBCKNN; sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu

2. Nộp lệ phí theo yêu cầu của UBCKNN trước khi nhận chứng chỉ hành nghề:

  • Chuyển khoản vào tài khoản 920.01.029 của UBCKNN mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội (ghi rõ nội dung “nộp lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán cho .....(tên người được cấp), số chứng minh nhân dân/hộ chiếu...)
  • Hoặc nộp trực tiếp tại Ban Kế hoạch Tài chính - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hoặc Cơ quan đại diện UBCKNN tại Thành phố Hồ Chí Minh

3. Nhận chứng chỉ hành nghề: người được cấp chứng chỉ hành nghề phải nhận trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản (có xác nhận của cơ quan công chứng) cho cá nhân, tổ chức khác nhận hộ tại đơn vị tiếp nhận hồ sơ.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN: Chứng chỉ 

V. LỆ PHÍ: 1.000.000 VNĐ

VI. THỜI GIAN GIẢI QUYẾT: 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

VII. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

VIII. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

1. Người hành nghề chứng khoán được phép chuyển đổi chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với vị trí làm việc chuyên môn, nếu đáp ứng được các điều kiện quy định đối với loại chứng chỉ hành nghề xin cấp phép tại Điều 4 Quy chế hành nghề chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định 15/2008/QĐ-BTC

2. Trường hợp hồ sơ viết bằng tiếng nước ngoài, phải lập thành hai (02) bản: một (01) bản bằng tiếng nước ngoài-bản sao tài liệu gốc; một (01) bản bằng tiếng Việt và được cơ quan công chứng hoặc cơ quan có chức năng dịch thuật hoạt động hợp pháp tại Việt Nam xác nhận (riêng đối với những người mang quốc tịch nước ngoài, các tài liệu nói trên phải được hợp pháp hoá lãnh sự trong vòng sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày UBCKNN nhận được hồ sơ).

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.