TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG

Ngày đăng: 29-Jan-2015

Các luật sư và chuyên gia tư vấn về Tài chính và Ngân hàng của Công ty Luật KSM Law am hiểu sâu sắc và giàu kinh nghiệm, có khả năng tiếp cận các nguồn lực liên quan đến các chính sách về tài chính và ngân hàng tại Việt Nam, được trang bị những kỹ năng nghiên cứu chuyên nghiệp và phong cách suy nghĩ sáng tạo để đảm bảo kết quả công việc tối ưu.

 

Lợi ích mà Công ty Luật KSM Law mang lại khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn xác định và thẩm định các rủi ro tiềm tàng trong các giao dịch tín dụng, hỗ trợ thành lập ngân hàng, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của ngân hàng, nghiên cứu chính sách điều hành về ngân hàng, cơ cấu giao dịch cho vay, rà soát và soạn thảo hợp đồng cho vay. Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong những lĩnh vực sau: (i) thẩm tra pháp lý; (ii) cấu trúc tổ chức; (iii) các vấn đề liên quan đến giao dịch cho vay cụ thể; (iv) tư vấn và ngăn chặn việc lừa dối trong thế chấp; (v) phản hồi những vi phạm căn cứ vào pháp luật và quy định hiện hành.

 

Bên cạnh đó, chúng tôi đã giúp khách hàng là các Công ty chứng khoán và công ty cổ phần đã niêm yết trên sàn chứng khoán những vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cũng như hỗ trợ khách hàng trong việc kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp luật áp dụng trong lĩnh vực chứng khoán. Các luật sư của chúng tôi cũng đã từng có kinh nghiệm làm việc cho các Công ty chứng khoán nên am hiểu hoạt động kinh doanh của Công ty chứng khoán và những vấn đề pháp lý mà một Công ty chứng khoán thường gặp và cần giải quyết. Dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm nhưng không giới hạn:

 

  • Thành lập công ty chứng khoán;
  • Tư vấn các vấn đề về nội bộ, xây dựng quy trình, quy chế hoạt động của công ty chứng khoán;
  • Tư vấn về quy trình tuân thủ hoạt động của công ty chứng khoán;
  • Tư vấn về việc đăng ký công ty đại chúng;
  • Tư vấn khía cạnh luật và thực tiễn về điều kiện niêm yết, soạn thảo hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán;
  • Thẩm tra tư cách pháp lý của doanh nghiệp niêm yết và các công ty đại chúng;
  • Tư vấn về vấn đề tăng vốn, chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO), chào bán cố phiếu riêng lẻ cho các công ty đại chúng;
  • Tư vấn các vấn đề pháp lý về kiểm soát hoạt động công bố thông tin của các công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết.

 

Nhóm Tư vấn Tài chính và Ngân hàng cũng đại diện cho rất nhiều dạng nhà đầu tư, bao gồm cả những quỹ vốn chủ sở hữu tư nhân và những công ty quản lý đầu tư để tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư ..  tại Việt Nam.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Tài chính & Ngân hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.