Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Ngày đăng: 12-Feb-2015

I.  Thành phần hồ sơ:

1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (02 bản sao);

2. Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký (05 bản – kích thước không nhỏ hơn 15x15mm và không lớn hơn 80x80mm);

3. Chứng từ nộp phí, lệ phí;

4. 02 (hai) tờ khai đăng ký.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

III. Thời hạn giải quyết: 12 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

IV. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Sở Hữu Trí Tuệ

V. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ  xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.