Đăng ký bảo hộ bản quyền

Ngày đăng: 12-Feb-2015
I.  Thành phần hồ sơ:

1. 03 (ba) bản mẫu tác phẩm cần đăng ký;

2. 02 (hai) CMND bản sao y (có chứng thực) của tác giả, đồng tác giả;

3. 02 (hai) giấy chứng nhận ĐKKD của chủ sở hữu quyền tác giả (nếu là tổ chức);

4. Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của tác giả đối với tác phẩm (hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng giao việc…);

5. Giấy cam kết của tác giả độc lập sáng tạo tác phẩm, không vi phạm bản quyền của ai;

6. Giấy ủy quyền hoặc giấy giới thiệu nếu người nộp hồ sơ không phải tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

7. 02 (hai) tờ khai đăng ký theo mẫu.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

III. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

IV. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Bản quyền tác giả

V. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.