SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày đăng: 26-Jan-2015

Công ty Luật KSM Law cung cấp dịch vụ toàn diện liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí, Khoa học và Công Nghệ. Đội ngũ luật sư và chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp khách hàng từ việc tư vấn về cách bảo hộ những ý tưởng sáng tạo cho đến yêu cầu xử lý những vấn đề phức tạp liên quan.

 

Dịch vụ trong lĩnh vực Lao động và Việc Làm của Công ty Luật KSM Law bao gồm:

  • Tư vấn chung về pháp luật Sở hữu trí, Khoa học và Công Nghệ;
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến Sáng chế
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến Nhãn Hiệu, Tên Thương Mại, Chỉ Dẫn Địa Lý
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến Kiểu dáng Công Nghiệp
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến Chống Cạnh Tranh Không Lành Mạnh
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến Li xăng, Nhượng Quyền Thương Mại, Chuyển Giao Công Nghệ
  • Giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí, Khoa học và Công Nghệ
  • Tư vấn quan đến việc bảo hộ Bí Mật Kinh Doanh
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan đến Bảo Hộ Giống Cây Trồng
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục liên quan Thiết kế bố trí mạch tích hợp

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.