NÔNG LÂM & THỦY SẢN

Ngày đăng: 04-Apr-2015

Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về pháp luật tại Việt Nam, Công ty Luật KSM Law có thể hỗ trợ khách hàng bằng các ý kiến tư vấn pháp lý hữu ích nhất trong lĩnh vực liên quan đến Nông Lâm và Thuỷ Sản. Một số vấn đề thuộc phạm vi tư vấn của chúng tôi bao gồm:

 

  • Pháp luật về các vấn đề liên quan đến An toàn thực phẩm như là: Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông lâm, thuỷ sản…
  • Pháp luật về các vấn đề liên quan đến Trồng trọt và bảo vệ thực vật như là: Công bố hợp quy giống cây trồng; Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; Xin  cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật…
  • Pháp luật về các vấn đề liên quan đến Thuỷ Sản như là: Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thuỷ sản; Xin cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thuỷ sản vận chuyển trong nước…
  • Pháp luật về các vấn đề liên quan đến Chăn nuôi và thú y như là: Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thuỷ sản, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y, thuỷ sản;  công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa thức ăn và chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi…
  • Pháp luật về các vấn đề liên quan đến Lâm Nghiệp như là: Thẩm định và phê duyệt phương án thanh lý và chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp…

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Nông Lâm và Thuỷ Sản xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn