Tranh chấp lao động

Ngày đăng: 27-Jan-2015

Việc ký kết hợp đồng lao động, việc tuyển dụng và lựa chọn người lao động không phù hợp. Nhiều khi người lao động và người sử dụng lao động mới chỉ nhìn vào các công việc mà xác định nhu cầu cần lao động, còn người lao động lại chỉ nhìn vào việc cần việc làm nên các bên đã ký kết hợp đồng lao động mà không có những hiểu biết nhất định về các vấn đề phát sinh trong tương lai, không bảo đảm được việc giữ chân người lao động, người lao động không nhận được sự an tâm và tâm huyết khi cống hiến cho người sử dụng lao động. Nhiều tranh chấp về lao động phát sinh, những vướng mắc về lao động, nội quy lao động, khen thưởng, kỷ luật. Người sử dụng lao động thì chấm dứt công việc của người lao động một cách tùy tiện hoặc sa thải trái quy định còn người lao động thì tự ý nghỉ việc. Người sử dụng lao động thì vi phạm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi hay việc làm thêm giờ, quá giờ hoặc bố trí công việc không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ hay không đúng với nội dung hợp đồng đã ký kết. Người lao động đặc biệt là lao động có chất lượng khi nghỉ việc khỏi doanh nghiệp không chỉ làm cho doanh nghiệp mất đi người lao động, nhân lực của doanh nghiệp, nhiều khi có làm thiệt hại, giảm sút đáng kể về doanh số, số lượng khách hàng do chính người lao động đang trực tiếp quản lý và rất có thể người lao động này lại trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp và cạnh tranh lớn cho chính doanh nghiệp.

 

Làm rõ vai trò của người lao động, công việc phải làm và những kiến thức cần thiết của người lao động. Khi ký kết hợp đồng lao động, doanh nghiệp phải cung cấp các quy định cần thiết cho người lao động, người lao động nhận thức được vai trò của mình, làm việc vì doanh nghiệp. Xác định các công việc cụ thể phải làm theo bản mô tả công việc, các công việc phải tuân thủ theo sự điều hành, quản lý, các công việc tuân thủ nội quy, quy chế của doanh nghiệp, các lao động chuyên môn như kế toán phải bảo đảm tính độc lập, chịu trách nhiệm về nghề nghiệp của mình và các lao động làm việc về pháp chế, văn phòng phải có kiến thức về pháp luật, xây dựng văn bản quản lý, điều hành, văn bản hành chính, nội bộ phù hợp với pháp luật.

 

Tạo điều kiện yên tâm và xây dựng lòng tin cho người lao động cũng như việc phấn đấu, trách nhiệm của người lao động với công ty. Ngay đối với người chủ sử dụng lao động, người chủ doanh nghiệp cũng cần có những kiến thức pháp luật về lao động, tuân thủ và thực hiện tốt các hợp đồng lao động đã ký kết. Người lao động có hiểu được pháp luật về lao động, hiểu được các quyền và nghĩa vụ của mình, xác định được vai trò, vị trí của mình trong công ty thì hoạt động của doanh nghiệp mới tốt được, có như vậy mới hạn chế được những rủi ro phát sinh từ người lao động trong chính doanh nghiệp mình.