Thời hạn cho thuê lại lao động

Ngày đăng: 05-Feb-2015

DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG VƯỢT QUÁ 12 THÁNG

 

Theo quy định tại Điều 54 Bộ Luật lao động 2012 và Điều 26 Nghị định số 55/2013/NĐ-CP, thời hạn cho thuê lại lao động là 12 tháng. Thời hạn này khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc ký kết, làm việc với khách hàng do nhu cầu sử dụng lao động của khách hàng thường có thời gian dài hơn 12 tháng. Với bài viết dưới đây, chúng tôi đưa ra một số ý kiến pháp lý có liên quan đến thời hạn cho thuê lại lao động. 

 

Một trong những mục đích của việc cho thuê lại lao động là để đáp ứng tạm thời sự gia tăng đột ngột về nhân lực trong khoảng thời gian nhất định; thay thế người lao động trong thời gian nghỉ thai sản, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc phải thực hiện các nghĩa vụ công dân hoặc giảm bớt thời giờ làm việc. Do đó, việc thuê lại lao động chỉ mang tính chất tạm thời, trong một khoảng thời gian nhất định nên pháp luật quy định thời hạn cho thuê lại lao động không quá 12 tháng. Tuy nhiên, nhiều Doanh nghiệp thuê lại lao động không chỉ đáp ứng các nhu cầu lao động tạm thời như trên, mà việc thuê lại lao động để giảm thiểu việc quản lý các giấy tờ tài liệu của người lao động và chuyển rủi ro cho Doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

 

Doanh nghiệp cho thuê lại lao động đã áp dụng một trong những phương án như sau để kéo dài thời gian cho thuê lại lao động:

 

1. Ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH, Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ cử người lao động sang làm việc tại doanh nghiệp khác để thực hiện một dịch vụ nhất định và người lao động này không chịu sự điều hành, quản lý, nội quy lao động của doanh nghiệp nơi người lao động đến làm việc, hoạt động này không phải là hoạt động cho thuê lại lao động và không phải xin giấy phép cho thuê lại lao động. Với quy định này, Doanh nghiệp cho thuê và Doanh nghiệp thuê ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ tương ứng với công việc người lao động sẽ qua làm việc tại Doanh nghiệp thuê, hợp đồng dịch vụ sẽ quy định nơi thực hiện công việc là trụ sở của Doanh nghiệp thuê và chỉ định cụ thể người thực hiện.

Ví dụ: Bên thuê cần người lao động tạm thời để làm công việc sửa chữa/kiểm tra vận hành ô tô, thay vì các bên ký hợp đồng cho thuê lao động thì các bên ký hợp đồng dịch vụ sửa chữa/kiểm tra vận hành ô tô.

Lưu ý:

  • Doanh nghiệp thuê phải có ngành nghề tương ứng với dịch vụ cung cấp, nếu chưa có thì phải tiến hành bổ sung trong giấy phép;
  • Người lao động không chịu sự quản lý điều hành của Doanh nghiệp thuê theo đúng bản chất của việc cho thuê lại lao động

 

2.Thực hiện ký kết hợp đồng lao động giữa Doanh nghiệp thuê và người lao động

Doanh nghiệp thuê thỏa thuận với người lao động và Doanh nghiệp cho thuê để tuyển dụng chính thức người lao động làm việc cho mình, Doanh nghiệp thuê sẽ trả một khoản chi phí cho Doanh nghiệp cho thuê để chấm dứt hợp đồng lao động. Hoặc Doanh nghiệp thuê và người lao động thỏa thuận người lao động sẽ làm việc chính thức tại Doanh nghiệp thuê sau khi hợp đồng lao động giữa Doanh nghiệp cho thuê và người lao động đã chấm dứt.

Việc ký kết hợp đồng lao động như trên phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 57 và khoản 6 Điều 58 Bộ Luật lao động 2012.

 

3. Chấm dứt hợp đồng lao động và ký kết lại hợp đồng

Khi người lao động và Doanh nghiệp cho thuê chấm dứt hợp đồng lao động, các vấn đề pháp lý có liên quan đến hợp đồng lao động cũng chấm dứt theo, trong đó có thời hạn cho thuê lại lao động. Sau đó, người lao động và Doanh nghiệp cho thuê ký kết lại hợp đồng lao động mới, thời hạn cho thuê lại lao động trong hợp đồng cho thuê lại lao động giữa Doanh nghiệp thuê và Doanh nghiệp cho thuê sẽ được xác định lại là không quá 12 tháng.

Lưu ý:

  • Phải có khoảng thời gian không làm việc;
  • Chốt sổ bảo hiểm cho người lao động và đóng bảo hiểm xã hội lại.

 

4. Ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động với bên thuê khác

Sau khi hết thời hạn cho thuê lại lao động, người lao động ký kết hợp đồng lao động với Doanh nghiệp cho thuê khác, Doanh nghiệp cho thuê khác này sẽ ký kết hợp đồng cho thuê lại lao động và cử người lao động trên đến làm việc tại Doanh nghiệp thuê.

Lưu ý:

  • Cần phải có sự liên kết giữa các Doanh nghiệp cho thuê;
  • Hợp đồng lao động giữa Doanh nghiệp cho thuê và người lao động có thể chấm dứt hoặc không, nếu không chấm dứt thì người lao động có thể được nhận 2 khoản tiền lương từ 2 bên cho thuê nên phải cân nhắc điều chỉnh lại mức lương trong hợp đồng lao động cho phù hợp.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Lao Động và Việc Làm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.