Mẫu Hợp đồng lao động

Ngày đăng: 05-Feb-2015

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

 Số: ………

 • Căn cứ vào Bộ Luật lao động 2012;
 • Căn cứ nội quy lao động của Công ty … ký ngày…;
 • Căn cứ vào Thỏa ước lao động của Công ty ... ký ngày;
 • Căn cứ vào thỏa thuỏa thuận của các bên.

Hôm nay ngày … tháng … năm … tại trụ sở Công ty ... địa chỉ số …, chúng tôi gồm có:

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG:

CÔNG TY ...

Trụ sở chính    : …

Mã số thuế      : …

Đại diện          : … 

Chức vụ          : …  

(Sau đây gọi tắt là bên A)

NGƯỜI LAO ĐỘNG

ÔNG/BÀ        : …                                                               Quốc tịch: …

CMND số       : …                          Cấp ngày: …                Tại: …

Địa chỉ             : …

Chuyên môn    : …

Số sổ lao động : …                          Cấp ngày: …                Tại: …

(Sau đây gọi tắt là bên B)

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:  

ĐIỀU 1. THỜI HẠN VÀ CÔNG VIỆC HỢP ĐỒNG

1.1 Bên B làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn: …. năm, bắt đầu từ ngày … đến ngày …

1.2 Chức danh chuyên môn: …

1.3  Chức vụ (nếu có): …

1.4 Công việc phải làm:

 • …………………………………………
 • Thực hiện theo bảng mô tả công việc của Công ty quy định;
 • Các công việc khác theo sự phân công của Người quản lý trực tiếp.

ĐIỀU 2. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

2.1 Thời giờ làm việc: 44 giờ/tuần, từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng từ 8h đến 12h, chiều 13h đến 17h), được nghỉ vào chiều thứ 7 và ngày chủ nhật;

2.2 Địa điểm làm việc: …

2.3 Được cấp phát đồng phục và văn phòng phẩm cần thiết phục vụ cho công việc;

2.4 Điều kiện an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 

3.1 Nghĩa vụ của Bên A:  

 • Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động;
 • Thanh toán đẩy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho Bên B theo hợp đồng lao động.

3.2  Quyền của Bên A:

 • Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (Bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc …);
 • Có quyền thay đổi , tạm hoãn, chấm dứt Hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

ĐIỀU4. QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

4.1 Nghĩa vụ của Bên B:

 • Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động;
 • Trong công việc chịu sự điều hành trực tiếp của Giám đốc và những người có thẩm quyền quản lý khác;
 • Chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động và nội quy Công ty;
 • Cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng minh nhân thân (Sơ yếu lý lịch, bản sao hộ khẩu, chứng minh nhân dân, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề có công chứng chứng thực);
 • Không được tiết lộ thông tin nội bộ, cơ sở dữ liệu của Công ty;
 • Tất cả dữ liệu, ghi chú cá nhân, các mối quan hệ với khách hàng là tài sản của Công ty, phải hoàn trả lại cho Công ty khi xin nghỉ việc;
 • Bên B nghỉ làm phải báo trước cho Công ty ít nhất 3 ngày và được sự đồng ý của Giám đốc hoặc người có thẩm quyền khác. Trong trường hợp không thể báo trước 3 ngày vì lý do chính đáng thì phải báo trước ít nhất 30 phút và phải sắp xếp, bàn giao công việc, đảm bảo không làm ảnh hưởng đến công việc;
 • Bồi thường thường thiệt hại về vật chất nếu gây thiệt hại do lỗi của Bên B.

4.2 Quyền lợi của Bên B:

 • Mức lương cơ bản của Bên B là: … /tháng và được trả 01 lần vào ngày 30 hàng tháng chậm nhất là vào ngày 10 của tháng kế tiếp;
 • Phụ cấp gồm:
 • Chế độ nâng lương: thời gian nâng lương và mức nâng phụ thuộc vào hiệu quả lao động của nhân viên và tình hình kinh doanh của Công ty;
 • Hình thức trả lương: tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản sau:
 • Bảo hiểm xã hội: theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Chế độ nghỉ ngơi: nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ tết… Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng) không được quá 20 ngày;
 • Được trang bị bảo hộ lao động gồm: nón, quần áo, giày;
 • Được hưởng các phúc lợi gồm: tiền lương tháng 13, tiền thưởng các này lễ 30/4, 1/5, tết dương lịch…;
 • Được hưởng các chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ (Nếu có);
 • Được hưởng các chế động thôi việc, trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

5.1 Những vấn đề về lao động không ghi trong Hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thỏa ước lao động tập thể hoặc áp dụng theo quy định của pháp luật lao động;

5.2 Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày .... tháng …. năm …..

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                   NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Lao Động và Việc Làm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.