Giấy phép lao động

Ngày đăng: 05-Feb-2015

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

 

     HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP    

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động (Mẫu số 6: Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH).
 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.
 • Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Phiếu lý lịch tư pháp đối vứi trường hợp người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam hoặc đang cư trú tại Việt Nam có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
 • Văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài.
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài, chứng minh thuộc trường hợp được phép lao động tại Việt Nam.

 

     THỜI GIAN GIẢI QUYẾT    

 • 10 ngày làm việc 

 

      CƠ QUAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ    

 • Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

      CƠ QUAN GIẢI QUYẾT    

 • Sở Lao động Thương binh và Xã hội

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Lao động & Việc làm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.