Dịch vụ xin giấy phép lao động và thẻ tạm trú

Ngày đăng: 28-Oct-2015

Bước 1: Báo cáo nhu cầu sử dụng lao động

Hồ sơ: (01 bộ)

  1. Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Thời gian: 20 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ Hợp lệ.

Kết quả: Văn bản của về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài

Bước 2: Xin cấp giấy phép lao động

Hồ sơ : (02 bộ)          

STT

Loại hố sơ

Người Cung cấp

Lưu ý

1

Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động 

 

 

2

Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế.

Khách hàng

 

Theo danh sách của Bộ Y Tế nếu khám tại Việt Nam.

 

3

Lý lịch tư pháp Nước ngoài

 

 

Khách hàng

 

Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

 

(Tài liệu phải được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự  được dịch thuật và chứng thực sang tiếng Việt Nam.)

 

4

Lý Lịch tư pháp Việt Nam

 

Thủ tục cấp lí lịch tư pháp Việt Nam:

 

Hồ sơ:

 

1. Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (theo mẫu).

 

2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

 

3. Sổ đăng ký tạm trú hoặc Thẻ thường trú (bản sao kèm bản chính để đối chiếu)/ Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về nơi cư trú.

 

(Trong trường hợp cá nhân ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 thì phải kèm: Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật và chứng minh nhân dân (bản sao kèm bản chính để đối chiếu) của người được ủy quyền. Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh mối quan hệ nêu trên.)

 

Thời gian: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

Kết quả: Phiếu Lý Lịch tư pháp Việt Nam

 

Khách hàng

 

Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam có giá trị trong thời hạn 06 tháng, tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

 

 

5

Văn bản xác nhận kinh nghiệm theo mẫu được gửi.

 

 

Khách hàng xác nhận theo mẫu được gửi

(Tài liệu phải được chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự  được dịch thuật và chứng thực sang tiếng Việt Nam.)

 

6

Văn bản của về việc chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài

 

Đã xin ở bước 1

7

04  ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm)

Khách hàng

 

Đầu để trần, chụp chính diện, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, phông ảnh màu trắng), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ

 

8

Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.

Khách hàng

Bản sao, chứng thực

9

Văn bản ủy quyền để nộp và nhận hồ sơ

 

 

 

Thời gian: 20 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ Hợp lệ.

Kết quả: Giấy phép lao động

Bước 3: Xin cấp thẻ tạm trú

Lưu ý:

  • Hộ chiếu có phần thị thực là Visa việc làm;
  • Thẻ tạm trú có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; Thời hạn của thẻ tạm trú ngắn hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn của hộ chiếu; Không cấp thẻ tạm trú cho người có hộ chiếu thời hạn còn dưới 1 năm.

Hồ sơ: (02 bộ)

STT

Loại hố sơ

Người Cung cấp

Lưu ý

1

Văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7A);

 

 

 

2

Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú (mẫu N7B);

 

 

 

 

04 ảnh cỡ 2x3 (phông nền trắng);

 

Khách hàng

 

3

Hộ chiếu của người đề nghị cấp thẻ tạm trú (01 bản photo hộ chiếu, thị thực còn giá trị và ngày nhập cảnh Việt Nam mới nhất); (Hộ chiếu có phần thị thực là Visa việc làm)

Khách hàng

Hộ chiếu có phần thị thực là Visa việc làm;

 

Bản sao (mang bản chính để đối chiếu)

 

4

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

 

Giấy đăng ký mẫu dấu;

 

 

Bản sao hoặc bản photo (mang bản chính để đối chiếu)

  1.  

Giấy phép lao động

 

(bản sao, mang bản chính để đối chiếu)

5

Văn bản ủy quyền để nộp và nhận hồ sơ

 

 

 

Thời gian: 10  ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ Hợp lệ.

Kết quả: Thẻ tạm trú