Đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Ngày đăng: 11-Feb-2015

I.  Thành phần hồ sơ:

  1. Đơn đăng ký thỏa ước lao động tập thể: 01 bản
  2. Biên bản lấy ý kiến tập thể lao động về nội dung thỏa ước lao động tập thể: 01 bản
  3. Bản Thỏa ước lao động tập thể: 04 bản

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

III. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

IV. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động thương binh và xã hội

V. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản xác nhận Thỏa ước lao động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Lao động & Việc Làm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.