Đăng ký nội quy lao động

Ngày đăng: 11-Feb-2015

I.  Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị đăng ký nội quy lao động (1 bản);

2. Các Văn bản của người sử dụng lao động có quy định liên quan đến kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất (1 bản);

3. Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở ( 1 bản);

4. Nội quy lao động (4 bản).

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

III. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

IV. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động thương binh và xã hội

V. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản xác nhận Nội quy lao động tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Lao động & Việc Làm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.