Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề

Ngày đăng: 11-Feb-2015

I.  Thành phần hồ sơ:

1. Công văn đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề;

2. Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề và kèm theo:

2.1 Tài liệu minh chứng giáo viên::

a) Quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động (đối với giáo viên cơ hữu); hợp đồng thỉnh giảng (nếu là giáo viên thỉnh giảng);

b) Văn bằng đào tạo chuyên môn;

c) Chứng chỉ sư phạm dạy nghề, nếu không có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm kỹ thuật hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật);

2.2 Tài liệu minh chứng cơ sở vật chất: Đối với cơ sở dạy nghề tư thục phải có minh chứng về cơ sở vật chất là: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê, mua, chuyển nhượng địa điểm đào tạo. Nếu là Hợp đồng thuê địa điểm, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phải còn thời hạn ít nhất là 5 năm.

2.3 Chương trình dạy nghề chi tiết của trình độ đào tạo

3. Văn bản khác:

a) Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

b) Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận người đứng đầu cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp;

c) Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính/phân hiệu/cơ sở đào tạo khác hoặc thành lập phân hiệu/cơ sở đào tạo, địa điểm đào tạo khác.

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

III. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

IV. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động thương binh và xã hội

V. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép hoạt động

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Lao động & Việc Làm xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.