Điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan

Ngày đăng: 23-Aug-2015

Để kinh doanh dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan, Doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;

2. Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  • Có trình độ cao đẳng kinh tế, luật, kỹ thuật trở lên;
  • Có chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan;
  • Được cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.

3. Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

4. Quyết định công nhận đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Giao thông và Vận Tải xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.