GIAO THÔNG VẬN TẢI

Ngày đăng: 29-Jan-2015

Pháp luật liên quan đến cơ sở, hạ tầng giao thông nói riêng và lĩnh vực Giao thông và Vận tải là một trong những lĩnh vực phức tạp trong pháp luật Việt Nam bởi quá nhiều các quy định rối rắm và chống chéo của lĩnh vực này được Nhà nước Việt Nam ban hành.

 

Trong khi cơ sở hạ tầng giao thông và thị trường của hoạt động vận tại vẫn đang còn non nớt và đang trong quá trình phát triển, chính sách quản lý Nhà nước thay đổi liên tục trong thời gian ngắn, khiến cho các nhà đầu tư, cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước khi tham gia kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến kinh doanh hoạt động vận tải và triển khai xây dựng cơ sở  hạ tầng giao thông còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các quy định pháp luật cũng như áp dụng trong quá trình triển khai dự án hoặc hoạt động kinh doanh.

 

Công ty Luật KSM Law  tự hào là một trong số ít các công ty có một đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn giỏi, có hiểu biết sâu rộng về pháp luật trong lĩnh vực Giao thông và Vận tải tại Việt Nam.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Giao thông và Vận Tải xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.