Giấy phép hoạt động tư vấn du học

Ngày đăng: 16-Aug-2015

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY

CHỨNG NHẬN HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN DU HỌC

 

     ĐIỀU KIỆN CẤP    

 • Được thành lập theo quy định pháp luật;
 • Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
 • Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;
 • Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp

 

     HỒ SƠ    

 • Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động tư vấn du học;
 • Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;
 • Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;
 • Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;
 • Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

 

     CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT    

 • Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

     THỜI GIAN GIẢI QUYẾT    

 • 25 ngày làm việc

 

     PHÍ, LỆ PHÍ    

 • Không

 

     LƯU Ý    

Trường hợp Doanh nghiệp hoạt động tư vấn du học có nhiều chi nhánh hoạt động tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nhau thì:

 • Các chi nhánh phải thực hiện đăng ký hoạt động tại Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đặt trụ sở chi nhánh;
 • Các chi nhánh thực hiện ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Doanh Nghiệp và Đầu Tư xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.