Tranh chấp giữa các thành viên Công ty

Ngày đăng: 27-Jan-2015

Việc hình thành và phát triển công ty một cách ngẫu hứng, tự phát nhiều khi chỉ là một hợp đồng giao dịch có thể đem đến lợi nhuận là đã có thể thành lập ngay một doanh nghiệp. Khi thành lập các doanh nghiệp thì không xác định các kế hoạch phát triển, định hướng phát triển, cơ cấu tổ chức và vận hành doanh nghiệp. Việc kêu gọi đầu tư và hợp tác kinh doanh giữa các sáng lập viên hay cổ đông sáng lập còn sơ sài, ngẫu hứng và không có tính kế hoạch. Doanh nghiệp sau khi thành lập và hoạt động không có phương hướng, không có đóng góp vốn hoặc có nhưng rất ít, việc phân chia lợi nhuận không rõ ràng và dẫn đến không thực hiện được việc phát triển doanh nghiệp, thành viên không hợp tác, thậm chí khi tranh chấp hay các thành viên muốn giải thể doanh nghiệp cũng không thực hiện được, vòng đời doanh nghiệp ngắn và sức khỏe của doanh nghiệp rất yếu, các thành viên xảy ra tranh chấp, bỏ doanh nghiệp không hoạt động hoặc đẩy trách nhiệm về người đại diện theo pháp luật, người cầm con dấu và đứng tên trên đăng ký kinh doanh.

Việc góp vốn và cơ chế phân chia lợi nhuận, ghi nhận công sức đóng góp cũng có những cách hiểu khác nhau, xuất phát từ việc vốn điều lệ chỉ là cam kết góp nên các thành viên thường góp rất ít hoặc không góp nhưng lại đưa ra số vốn điều lệ rất lớn. Các thành viên luôn nghĩ mình có số vốn lớn và nghĩ rằng có ghi trên điều lệ công ty là đương nhiên có tài sản mà không biết rằng việc cam kết đó gắn liền với trách nhiệm, công ty kinh doanh có thể lãi, hòa hoặc lỗ, trong trường hợp lãi thì lợi nhuận không tương xứng với số vốn góp, còn lỗ thì nghĩa vụ lại luôn tương xứng với số vốn góp. Tài sản của công ty chưa được tách biệt với tài sản của từng chủ sở hữu, việc xác định công sức đóng góp không được rõ ràng, việc phân chia lợi nhuận cũng không xác định được các điều kiện cần và đủ để phân chia nên đã dẫn đến mâu thuận, phá vỡ liên kết làm ăn và nhiều khi còn phá làm mất cả tình bạn có được trước khi kinh doanh làm ăn với nhau.

Giải pháp chung cho những trường hợp này là vẫn rất cần sự tư vấn pháp luật, tư vấn ngay từ khi có ý định kinh doanh cho các chủ sở hữu, sáng lập viên và cổ đông sáng lập. Tư vấn theo hướng nên xác định được rõ dự án đầu tư, xây dựng doanh nghiệp để thực hiện dự án đầu tư, xác định quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư. Ký kết các hợp đồng hợp tác trước đăng ký kinh doanh theo Điều 14 Luật Doanh nghiệp, xác định quy mô, lộ trình và kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai, có như vậy mới hạn chế và chấm dứt được những rủi ro pháp lý nêu trên và tạo ra được những doanh nghiệp thực sự, doanh nghiệp đúng nghĩa và có thể phát triển, đứng vững trên thị trường.