Thông báo website thương mại điện tử

Ngày đăng: 04-Feb-2015

THỦ TỤC THÔNG BÁO WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 

Căn cứ vào Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 và Thông tư số 12/2013/TT-BCT ngày 20/6/2013, tất cả các website thương mại điện tử phải thực hiện thông báo hoặc đăng ký tại Bộ Công thương và Theo quy định tại Điều 81 Nghị định 185/2013/NĐ-CP, hành vi vi phạm thiết lập website thương mại điện tử có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều Doanh nghiệp chưa hiểu rõ quy định, cũng như chưa thực hiện việc thông báo theo đúng quy định của pháp luật. Nhằm hướng dẫn cho các Doanh nghiệp thực hiện đúng theo quy định này, Công ty Luật KSM Law xin được hướng dẫn thủ tục Đăng ký web site - Thông báo website thương mại điện tử bán hàng như sau:

 

     ĐỐI TƯỢNG PHẢI THÔNG BÁO    

Doanh nghiệp, Tổ chức mà trong chức năng, nhiệm vụ có bao gồm việc tổ chức hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc tiến hành các hoạt động thương mại điện tử, Cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân​ có website thương mại điện tử.

 

     QUY TRÌNH THÔNG BÁO    

Bước 1: Thương nhân, tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống bằng việc cung cấp những thông tin sau:

  • Tên thương nhân, tổ chức, cá nhân;
  • Số đăng ký kinh doanh của thương nhân hoặc số quyết định thành lập của tổ chức hoặc mã số thuế thu nhập cá nhân của cá nhân;
  • Lĩnh vực kinh doanh/hoạt động;
  • Địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc địa chỉ thường trú của cá nhân;
  • Các thông tin liên hệ, bao gồm số điện thoại, fax, địa chỉ thư điện tử.

 

Bước 2: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận kết quả từ Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

  • Nếu thông tin đăng ký tài khoản đầy đủ, thương nhân, tổ chức, cá nhân được cấp một tài khoản đăng nhập hệ thống và tiến hành tiếp Bước 3;
  • Nếu đăng ký tài khoản bị từ chối hoặc yêu cầu bổ sung, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải tiến hành đăng ký lại hoặc bổ sung thông tin theo yêu cầu.

 

Bước 3: Sau khi được cấp tài khoản đăng nhập hệ thống, thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành đăng nhập, chọn chức năng Thông báo website thương mại điện tử bán hàng và tiến hành khai báo thông tin theo mẫu.

 

Bước 4: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, thương nhân, tổ chức, cá nhân nhận thông tin phản hồi của Bộ Công Thương qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký về một trong các nội dung sau:

  • Xác nhận thông tin khai báo đầy đủ, hợp lệ; 
  • Cho biết thông tin khai báo chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ. Khi đó, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải quay về Bước 3 để khai báo lại hoặc bổ sung các thông tin theo yêu cầu.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Doanh Nghiệp và Đầu Tư xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: http://ksmlaw.vn/contact.