Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Ngày đăng: 12-Sep-2015

THỦ TỤC THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC/ TỔNG GIÁM ĐỐC/ CHỦ TỊCH CÔNG TY)

 

     HỒ SƠ THỰC HIỆN THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN     

 • Thông báo thay đổi Người đại diện theo pháp luật;
 • Bản sao Biên bản họp về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật;
 • Quyết định về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật;
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

     THỜI GIAN THỰC HIỆN    

 • Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

 

     CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT    

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

     KẾT QUẢ THỰC HIỆN    

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

     TƯ VẤN CỦA CÔNG TY LUẬT KSM LAW    

 • Tiếp cận yêu cầu của Khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng làm việc của Công ty;
 • Tư vấn miễn phí các yêu cầu của Khách hàng về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đại diện cho Khách hàng làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền: nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, liên hệ và giải quyết các vướng mắc tại các quan nhà nước có liên quan khác;
 • Thực hiện khắc dấu, đăng ký mẫu dấu (nếu có);
 • Thực hiện đăng bố báo thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu (nếu có) và bàn giao cho Khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi thay đổi.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Doanh nghiệp & Đầu tư xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.