Thay đổi địa chỉ Công ty

Ngày đăng: 12-Sep-2015

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CỦA CÔNG TY

 

     HỒ SƠ THỰC HIỆN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ     

 • Thông báo thay đổi địa chỉ;
 • Bản sao Biên bản họp về việc thay đổi địa chỉ;
 • Quyết định về việc thay đổi địa chỉ;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong đó nêu rõ địa chỉ nơi nhận thông báo thuế (trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở khác tỉnh)
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

     THỜI GIAN THỰC HIỆN THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ    

 • Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 • Thời gian thay đổi mẫu dấu và đăng ký mẫu dấu (nếu có): 02 ngày làm việc

 

     CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT    

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

     KẾT QUẢ THỰC HIỆN    

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

     TƯ VẤN CỦA CÔNG TY LUẬT KSM LAW    

 • Tiếp cận yêu cầu của Khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng làm việc của Công ty;
 • Tư vấn miễn phí các yêu cầu của Khách hàng về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đại diện cho Khách hàng làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền: nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, liên hệ và giải quyết các vướng mắc tại các quan nhà nước có liên quan khác;
 • Thực hiện khắc dấu, đăng ký mẫu dấu (nếu có);
 • Thực hiện đăng bố báo thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu (nếu có) và bàn giao cho Khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi thay đổi.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Doanh nghiệp & Đầu tư xin vui lòng liên hệ với công ty luật KSM qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.