Rủi ro trong kinh doanh

Ngày đăng: 30-Jan-2015

Rủi ro trong hoạt động kinh doanh chủ yếu tập trung vào việc xác lập, ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh doanh thương mại. Ngay từ khâu chuẩn bị các nội dung cho việc ký kết hợp đồng, phần lớn các doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng không có được hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp, các giấy tờ kèm theo như Đăng ký kinh doanh, bản sao điều lệ, giấy tờ nhân thân của người đại diện, văn bản ủy quyền, phân quyền, các hồ sơ về năng lực tài chính…Nhiều khi doanh nghiệp chỉ tập trung vào nội dung các hợp đồng giao dịch, chỉ ký cho được hợp đồng giao dịch, luôn luôn nghĩ rằng rủi ro không xảy ra với mình mà chưa tập trung đến các yếu tố khác như: Điều kiện thực hiện hợp đồng, thời hạn thực hiện hợp đồng, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ và điều kiện đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ, kết quả thực hiện, phương thức thanh toán tiền, điều kiện dừng, tạm dừng thực hiện công việc, phương án giải quyết tranh chấp, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp, các chế tài áp dụng, thời gian và quy trình khởi kiện, nơi khởi kiện nếu bên đối tác vi phạm; tính có hiệu lực của hợp đồng và đặc biệt là hiệu quả của hợp đồng mang lại.

Nhiều khi vì công việc, vì muốn có được hợp đồng mà các doanh nghiệp đã chấp nhận những rủi ro, chưa có ý thức tư vấn pháp luật trước khi ký kết hợp đồng. Khi tranh chấp xảy ra thường lúng túng trong các giải quyết, các văn bản, thông báo, công văn trao đổi không được thực hiện đúng quy trình, gửi không hợp lệ hay đối tác không có mặt tại nơi cư trú, thiếu hồ sơ khởi kiện, không có các thông tin về nhân thân và về doanh nghiệp bị kiện, thiếu các thông tin về kinh tế, khó khăn trong công việc khởi kiện. Khi khởi kiện được rồi thì khó khăn trong công việc thu hồi tài sản, thực hiện bản án... Nguyên nhân thì có nhiều nhưng phần lớn là do công tác chuẩn bị, công tác tư vấn pháp luật toàn diện từ việc chuẩn bị hồ sơ đến việc ký kết, thực hiện và xử lý những rủi ro pháp lý phát sinh.

Những hợp đồng, giao dịch khi được tư vấn pháp luật, được chỉnh sửa cho phù hợp với pháp luật, phù hợp với tình hình kinh doanh thì doanh nghiệp phần nào doan nghiệp đã hình dung được thương vụ làm ăn này và có những dự phòng cho những tình huống xấu nhất hoặc không lâm vào những trường hợp bất ngờ để về sau doanh nghiệp tự mình lại trách mình.