Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Ngày đăng: 12-Sep-2015

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 

     CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN ĐỔI    

 • Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên, và ngược lại;
 • Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty Cổ Phần, và ngược lại;
 • Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên, và ngược lại;
 • Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên, và ngược lại;
 • Chuyển đổi Doanh Nghiệp Tư Nhân thành Công ty TNHH một thành viên, và ngược lại;
 • Chuyển đổi Doanh Nghiệp Tư Nhân thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên, và ngược lại;

 

     HỒ SƠ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI     

 • Thông báo thay đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Biên bản họp/Quyết định về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Hợp đồng chuyển nhượng/tặng cho phần vốn góp, cổ phần (nếu có);
 • Bản sao y chứng thực chứng minh nhân dân/hộ chiếu của thành viên góp vốn/cổ đông mới là cá nhân (nếu có);
 • Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định thành lập của thành viên góp vốn/cổ đông mới là Tổ chức (nếu có);
 • Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

     THỜI GIAN THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỐI    

 • Thời gian thực hiện: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
 • Thời gian thay đổi mẫu dấu và đăng ký mẫu dấu: 02 ngày làm việc

 

     CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT    

 • Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

     KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI    

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

     TƯ VẤN CỦA CÔNG TY LUẬT KSM LAW    

 • Tiếp cận yêu cầu của Khách hàng qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng làm việc của Công ty;
 • Tư vấn miễn phí các yêu cầu của Khách hàng về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Soạn thảo hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đại diện cho Khách hàng làm việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền: nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, liên hệ và giải quyết các vướng mắc tại các quan nhà nước có liên quan khác;
 • Thực hiện khắc dấu, đăng ký mẫu dấu (nếu có);
 • Thực hiện đăng bố báo thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu (nếu có) và bàn giao cho Khách hàng;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý sau khi thay đổi.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Doanh nghiệp & Đầu tư xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.