DOANH NGHIỆP & ĐẦU TƯ

Ngày đăng: 26-Jan-2015

Khách hàng của Công ty Luật KSM Law bao gồm những Công ty nước ngoài, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các Công ty trong nước hoạt động trên nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau, bao gồm bất động sản, xây dựng, tài chính ngân hàng, khách sạn, quảng cáo, bảo hiểm, hàng tiêu dùng và sản xuất …

 

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong nước và nước ngoài hiểu rõ những thử thách mà các nhà đầu tư phải đối mặt, nghiên cứu thị trường, đánh giá lợi ích và rủi ro của doanh nghiệp dựa trên các chính sách đầu tư của Chính phủ, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty nước ngoài, mở rộng phạm vi kinh doanh công ty nước ngoài, xin giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư tại Việt Nam và các nước khác. Đồng thời, chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc xây dựng mô hình quản lý, huy động vốn, và giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh nội bộ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

 

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc thuyết phục chính quyền địa phương và các bên liên quan trong việc đạt được thỏa thuận, giải quyết vướng mắc và góp phần vào sự thành công trong công việc kinh doanh của Khách hàng.

 

Lĩnh vực Doanh Nghiệp và Đầu Tư của chúng tôi bao gồm:

 • Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;
 • Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 • Mua doanh nghiệp;
 • Tăng vốn đầu tư;
 • Thành lập chi nhánh;
 • Thành lập cơ sở bán lẻ;
 • Thành lập doanh nghiệp liên doanh;
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở, địa điểm thực hiện dự án;
 • Thay đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Thay đổi mục tiêu dự án đầu tư;
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Thay đổi thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ trong lĩnh vực Doanh nghiệp & Đầu tư xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.