Thương Mại Quốc Tế Và Hàng Hải

Ngày đăng: 14-Apr-2015

Với sự am hiểu về các hiệp ước hiệp định thương mại quốc tế, Công ty Luật KSM đã và đang hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp, hiệp hội và các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước hoạt động kinh doanh quốc tế tại Việt Nam. Các dịch vụ cụ thể của chúng tôi trong lĩnh vực này gồm có:

  • Tư vấn và soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế;
  • Tư vấn về tuân thủ các quy định của WTO ;
  • Tư vấn pháp lý giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để giảm thuế nhập khẩu và các loại thuế khác;
  • Tư vấn về tuân thủ các quy định xuất/nhập khẩu.