Thành lập doanh nghiệp sản xuất, chế biến LPG

Ngày đăng: 25-Aug-2015

Thành lập công ty/ doanh nghiệp sản xuất, chế biến LPG

Thương nhân đáp ứng đủ điều kiện sau đây được thương nhân sản xuất, chế biến LPG:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký sản xuất, chế biến LPG.

2. Có cơ sở sản xuất, chế biến LPG (sau đây gọi tắt là nhà máy sản xuất LPG) theo đúng quy hoạch, dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng,

3. Có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật sản xuất, chế biến LPG

4. Có phòng thử nghiệm chất lượng LPG đủ năng lực để kiểm tra chất lượng LPG theo quy định hiện hành.

5. Có kho LPG (ngoài sức chứa kho đã được phê duyệt trong dự án đầu tư) với tổng dung tích các bồn chứa tối thiểu 5.000 m3 (năm nghìn mét khối) được xây dựng theo quy hoạch, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hiện hành để tiếp nhận LPG nhập khẩu từ tầu hoặc phương tiện vận chuyển khác.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ của Công ty Luật KSM Law xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc liên hệ Hotline: 0919.963977 (Luật sư Long) hoặc 0932014986 (Luật Sư Mạnh) để được tư vấn.