Thành lập doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển LPG

Ngày đăng: 25-Aug-2015

Thành lập công ty/ doanh nghiệp dịch vụ vận chuyển LPG

Thương nhân có đủ điều kiện sau đây được kinh doanh dịch vụ dịch vụ vận chuyển LPG:

1. Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG.

2. Có phương tiện vận chuyển LPG thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn, đáp ứng đủ điều kiện quy định và có đủ hồ sơ và giấy tờ cần thiết theo quy định của pháp luật: Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị đo kiểm và an toàn, Giấy đăng kiểm về tiêu chuẩn chất lượng và bảo vệ môi trường, còn hiệu lực thi hành.

Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ của Công ty Luật KSM Law xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc liên hệ Hotline: 0919.963977 (Luật sư Long) hoặc 0932014986 (Luật Sư Mạnh) để được tư vấn.