Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Hoá Chất

Ngày đăng: 29-May-2015

Tổ chức cá nhân kinh doanh hoá chất phải xin Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Hoá Chất trước khi tiến hành việc kinh doanh. Công ty Luật KSM Law hướng dẫn quy định xin Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Hoá Chất như sau:

Trình tự thực hiện xin Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Hoá Chất:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh;
 • Bản kê khai nhân sự theo mẫu;
 • Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;
 • Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;
 • Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;
 • Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn;
 • Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;
 • Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;
 • Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng và được cấp chung một Giấy chứng nhận.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân Nộp hồ sơ tại Sở Công Thương tỉnh/Thành Phố.

Bước 3: Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Tổ chức, cá nhân  nhận Giấy chứng nhận tại Sở Công Thương tỉnh/Thành Phố.

Lưu ý: Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện Kinh Doanh Hoá Chất có thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày cấp.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: info.ksmlaw@gmail.com hoặc truy cập website: www.ksmlaw.vn.