LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

1
DOANH NGHIỆP & ĐẦU TƯ

Khách hàng của Công ty Luật KSM Law bao gồm những Công ty nước ngoài, Công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các Công ty trong nước hoạt động ...

2
LAO ĐỘNG & VIỆC LÀM

Công ty Luật KSM Law có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động, Công ty Luật KSM Law chuyên cung cấp các giải pháp toàn diện và ...

3
SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Công ty Luật KSM Law cung cấp dịch vụ toàn diện liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí, Khoa học và Công Nghệ. Đội ngũ luật sư và chuyên gia của ...

4
TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Với đội ngũ luật sư về khoáng sản, môi trường và những chuyên gia khác, việc tư vấn pháp luật về khoáng sản và môi trường của của Công ...

5
CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG NGHIỆP

Công ty Luật KSM Law cấp dịch vụ tư vấn pháp lý trong lĩnh vực Công nghiệp & Thương mại, bao gồm các ngành ...

6
TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG

Các luật sư và chuyên gia tư vấn về Tài chính và Ngân hàng của Công ty Luật KSM Law am hiểu sâu sắc và giàu kinh nghiệm, có khả năng tiếp cận ...

7
THUẾ

Bộ phận Thuế của Công ty Luật KSM Law tập trung vào việc giúp khách hàng giảm một cách hợp pháp đến mức tối thiểu số thuế liên quan đến ...

8
BẤT ĐỘNG SẢN & XÂY DỰNG

Công ty Luật KSM Law cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý liên quan đến việc tài trợ, xây dựng, phát triển, sở hữu, quản lý và các ...

9
THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

Trong thời gian qua, lĩnh vực Thông tin và Truyền Thông tại Việt Nam đã và đang liên tục được phát triển. Do vậy, quy định ...

10
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Nhu cầu tìm kiếm các luật sư có kinh nghiệm, am hiểu luật pháp về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo để trợ giúp các doanh nghiệp trong ...

11
Y TẾ

Công ty luật KSM là một trong những hãng tiên phong và hàng đầu trong lĩnh vực Y tế một lĩnh vực được chúng tôi chú trọng xây dựng và phát ...

12
VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH

Công ty Luật KSM Law thành lập Nhóm Tư vấn về Văn Hóa, Thể thao & Du lịch nhằm chuyên cung cấp tư vấn pháp lý ...

13
NÔNG LÂM & THỦY SẢN

Với kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc về pháp luật tại Việt Nam, Công ty Luật KSM Law có thể hỗ trợ khách hàng bằng các ý kiến tư vấn pháp ...

14
CƯ TRÚ & XUẤT NHẬP CẢNH

Lĩnh vực pháp luật liên quan đến Cư trú tại Việt Nam, xuất cảnh ra nước ngoài và nhập cảnh vào Việt Nam là một một trong lĩnh vực pháp ...

15
GIAO THÔNG VẬN TẢI

Pháp luật liên quan đến cơ sở, hạ tầng giao thông nói riêng và lĩnh vực Giao thông và Vận tải là một trong những lĩnh vực phức tạp trong ...