KINH NGHIỆM

Ngày đăng: 24-Nov-2014

Công ty Luật KSM Law sở hữu một đội ngũ luật sư và cộng sự có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đa dạng trong mọi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Sau đây là một vài lĩnh vực tư vấn chính của Công ty chúng tôi: Doanh nghiệp, Bất động sản & Xây dựng, Sở hữu trí tuệ, Mua bán & Sáp nhập, Tài chính Ngân hàng, Chứng Khoán, Bảo hiểm, Hàng hải & Vận tải, Quản trị Doanh nghiệp, Lao động & Việc Làm, Thuế, Thương mại Quốc tế, Phân phối hàng hóa…

 

Công ty Luật KSM Law đã cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật cho các khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp có thương hiệu lớn trong nước cũng như nước ngoài.

 

Chúng tôi có thể:

 

  • Đại diện thay mặt Khách hàng trước các cơ quan chức năng và các bên liên quan;
  • Trợ giúp Khách hàng đàm phán;
  • Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến tất cả các lĩnh vực của thương mại tại Việt Nam;
  • Cung cấp các ý kiến tư vấn pháp lý theo các tiêu chuẩn do các tập đoàn quốc tế đặt ra, và
  • Chuẩn bị Hợp đồng và/hoặc văn bản tư vấn pháp luật theo các tiêu chuẩn quốc tế và/hoặc tiêu chuẩn Việt Nam.

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ bổ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Những dịch vụ này bao gồm dịch thuật pháp lý, hỗ trợ thủ tục hành chính trong làm việc với cơ quan nhà nước, xin giấy phép và chấp thuận liên quan đến các vấn đề hoạt động kinh doanh, v.v.

 

Các luật sư của chúng tôi dày dạn kinh nghiệm với các yêu cầu đa dạng và phức tạp của Khách hàng, cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng tối ưu. Ưu thế của chúng tôi là am hiểu sâu sắc các quy định pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam và Quốc tế.  

 

KSM LAW

1
NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Luật Doanh nghiệp năm 2014 vừa tiếp tục kế thừa, luật hóa những quy định còn phù hợp đã và đang đi vào cuộc sống của Luật Doanh nghiệp .. ...

2
GIỚI THIỆU

Năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ của chúng tôi đạt tiêu chuẩn tương đương với các hãng luật ...

3
GIÁ TRỊ CÔNG TY

Công ty Luật KSM Law xây dựng các giá trị cho riêng mình, các giá trị giúp chúng tôi phát triển vững mạnh và đem ...

4
KINH NGHIỆM

Công ty Luật KSM Law sở hữu một đội ngũ luật sư và cộng sự có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp ...

5
GIẢI THƯỞNG & XẾP HẠNG

Được thành lập vào năm 2010, Công ty Luật KSM LAW khởi đầu chuyên về các lĩnh vực Doanh nghiệp, ...